rozliczanie pit saska kępaZEZNANIA ROCZNE PIT

Sporządzamy każdy rodzaj deklaracji podatkowej.

  • standardowa cena za sporządzenie deklaracji 30-50 zł,
  • zeznanie roczne wymagające większego nakładu pracy 70-150 zł.