wyprowadzanie zaległości księgowych saska kępaWYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Działamy tak aby klient mógł skupić się na prowadzeniu biznesu. Pomagamy wyprowadzać zaległości księgowe.

Często podczas przeglądu ksiąg rachunkowych odkrywa się nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych efektem, których jest często powstanie zaległości księgowych, podatkowych lub kadrowo-płacowych. Dzięki MBM Księgowość dokumenty zostaną poprawione zgodnie z przepisami, zaś firma uniknie niebezpieczeństwa sankcji lub ewentualnych problemów w razie kontroli z Urzędu Skarbowego albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.